"Oser la Liberté" - Exposition au Panthéon - Paris du 9 novembre 2023 au 11 février 2024
AfricAmericA.org
Annonces

Apèl pou patisipe

Pepinyè A Vizyèl - Dat limit pou remèt dosye a : 22 Dawout 2021


Fondation AfricAmericA, Institut d'Etudes et de Recherches Africaines d'Haïti (IERAH) de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH), Université West Indies (UWI), ADAAC, met ansanm pou òganize yon pwogram pou mete 30 atis a vizyèl Kwadeboukè ak Pòtoprens, nan nivo pwofesyonèl.Pou nou ka jwenn fich enskripsyon an >>>

Version française

Fòmasyon an ap fèt Kwadèboukè nan Vilaj Nway ak Pòtoprens nan Inivèsite IERAH pou 15 Atis nan chak zòn. Gen 9 seminè ki pral fèt pandan 4 mwa, depi Septanm rive Desanm :

Seminè 1 : Inisyasyon zouti nimerik

Seminè 2 : Istwa A Ayisyen 1

Seminè 3 : Plizyè konferans ak pwofesyonèl nan a vizyèl

Seminè 4 : Istwa A Ayisyen 2

Seminè 5 : Atelye montaj ekspozisyon

Seminè 6 : Atelye pratik

Seminè 7 : Plizyè vizit atelye atis

Seminè 8 : Staj ak atis konfime nan Vilaj Nway

Seminè 9 : Istwa A Ayisyen 3

Men kijan w ka patisipe :

1. Fòk ou gen pou pi piti senk ane depi w gen yon pratik tankou atis

2. Fòk ou patisite deja nan pi piti de (2) eksposisyon swa poukont ou swa ak plizyè atis

3. Fòk ou disponib depi Septanm rive Desanm 2021

Pyès pou remèt :

1. Ranpli fich enskripsyon

2. Yon foto pyès idantite w (kat idantifikasyon, paspò oswa kopi batistè)

3. Yon foto idantite

4. Uit (8) foto travay

Dat limit pou vwoye dosye a se 22 Dawout 2021

Jeudi 12 Août 2021
AAA
Lu 159 fois

La Fondation | Annonces | Actualité | Musée Georges Liautaud | Forum transculturel d'art comtemporain 2015 | _TRANS- | Forum transculturel d'art contemporain 2011 | Forum transculturel d'art contemporain 2008 | PROJETS | Le Centre culturel AfricAmericA | Forum transculturel d'art contemporain 2006 | Sculptures pour La Paix | Regards croisés - La Réunion, avril 2005 | ACTES - Résidence Marseille, juin 2005 | Forum multiculturel d'art contemporain 2004

Nouriture et Architecture créole des Seychelles
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 3
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 8
PHOTO-2024-03-05-06-47-41 1
PHOTO-2024-03-05-06-47-41 2
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 5
PHOTO-2024-03-05-06-47-40 3