"Oser la Liberté" - Exposition au Panthéon - Paris du 9 novembre 2023 au 11 février 2024
AfricAmericA.org
Actualité

PRI ATISTIK GEORGES LIAUTAUD

Pou tout jèn atis, fi kou gason, ki travay fè dekoupe nan Nway e ki gen mwens 26 lane, AfricAmericA nonmen yon jiri ki pral chwazi 10 pyès ki pral rantre nan koleksyon Mize Kominotè Georges Liautaud.Enskripsyon ak règleman kay atis Jean-Eddy Remy
nan Vilaj Nway

Konkou a louvri 7 Septanm rive 29 Septanm

Pri yo ap remèt 9 Oktòb

Ekspozisyon nan Mize Georges Liautaud 9, 10, 11 Oktòb

Mardi 3 Novembre 2020
AAA
Lu 465 fois

La Fondation | Annonces | Actualité | Musée Georges Liautaud | Forum transculturel d'art comtemporain 2015 | _TRANS- | Forum transculturel d'art contemporain 2011 | Forum transculturel d'art contemporain 2008 | PROJETS | Le Centre culturel AfricAmericA | Forum transculturel d'art contemporain 2006 | Sculptures pour La Paix | Regards croisés - La Réunion, avril 2005 | ACTES - Résidence Marseille, juin 2005 | Forum multiculturel d'art contemporain 2004

Nouriture et Architecture créole des Seychelles
PHOTO-2024-03-05-06-47-40 3
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 11
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 8
PHOTO-2024-03-06-03-57-47
PHOTO-2024-03-05-06-47-40 2
PHOTO-2024-03-06-03-57-47 7